(NLD. Nijmegen, Valkhof Pers. 2006) : "onderweg naar Jacobus van Compostela" récit (nl)

Répondre à cet article

Messages

  • 6 janvier 2020
    Bernard Delhomme

    Voor veel mensen vandaag de dag begint een pelgrimage naar Santiago als een sportieve onderneming : 3000 kilometer lopen, voor wie genoeg tijd heeft, of anders fietsen : nieuwe energie opdoen, afstand nemen van het alledaagse. De tocht van deze pelgrim stond van het begin af aan echter ook in een religieus, bezinnend perspectief.

    Dit boek is een tweeluik. Het neemt de lezer eerst mee op een pelgrimage naar Santiago de Compostela en daarna op een kleine historische speurtocht. Het begon met een sabbatsverlof voor Pax Christi-medewerker Gied ten Berge en diens besluit tot een bedevaart op de fiets naar Sint Jacob. Ten Berge werkt in Utrecht niet ver van de Jacobikerk. Zijn werkterrein is al dertig jaar de vredesbeweging, eerst het Interkerkelijk Vredesberaad, daarna Pax Christi. Daarom wilde hij er een ‘vredestocht’ van maken voor zichzelf en voor anderen.
    De historica Wantje Fritschy werkt eveneens al dertig jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Geen plek waar ‘paepsche stoutigheden’ zoals het ‘bevert-gaen ende andere superstitiën’ traditioneel in hoog aanzien staan. Na drie weken meefietsen als vrouw van de pelgrim besloot zij haar resterende vakantiedagen te wijden aan een speurtocht naar de geschiedenis van de pelgrimstochten naar Santiago. Een ‘vredestocht’ ? Was ze dan soms niet op weg geweest naar een Morendoder ? Maar uiteindelijk bleken de conclusie van speurtocht en pelgrimstocht gelijk.