(SVK. auteur. 2004) : "2.500 kilometrov do Santiaga de Compostela". récit (sk)

Répondre à cet article

Messages

 • 24 mai 2009
  Bernard 64

  Tak sa volá kniha, ktorú o svojej nevšednej ceste na bicykli napísal Andy Wolf-Mednyánszky.

 • 16 septembre 2010
  Bernard Delhomme

  2.500 kilometrov dlhé putovanie samotného ?loveka na bicykli, za každého po ?asia, po cestách a necestách, cez polia a mestá rozli ?ných štátov, prespávanie pod stanom, a stravovanie sa za jazdy a za pochodu, vyžaduje od pútnika perfektný plán a prípravu. A na dôvažok je potrebná aj výdrž až do cie ?a.

  V knihe sa nachádza podrobný plán a návod, ako sa dá takéto podujatie uskuto ?ni ?. Navyše je putovanie do Santiaga de Compostela v západnej Európe ve ?mi populárne, takže cestou sa ?lovek stretá s mnohými lu ?mi, rôznych národností. Výnimo ?ná cesta, priate ?ské rozhovory, prekrásna krajina, robia z tohoto putovania zážitok na celý život. Ja som túto cestu prešiel za šes ? týžd ?ov. Mnohí ale nemajú to ?ko vo ?ného ?asu, a prídu sem na dva - tri týždne, a za rok sa znovu vracajú, a za dva - tri roky prídu takýmto spôsobom tiež do cie ?a.

  Podobne sa dajú naplánova ?, pripravi ?, a uskuto ?ni ?, všetky ve ?ké podujatia - napríklad, postavi ? si rodinný dom. Ale putovanie samotného ?loveka, oslobodeného od všetkých vonkajších rušivých vplyvov, samého vo svojich myšlienkach, po ?ujúceho spev vtákov, pozorujúceho kvitnúce sa lúky a vietor zhovárajúci sa so stromami, neprekoná ni ?.

  A ke ? sa vráti domov, bude na ?alej vytrvalo "bicyklova ?" za svojim cie ?om, a neodbo ?í od neho, aj keby "sekery padali z neba".