(POL. Ksiegarnia sw. Wojciecha.. 2004) : "Sanktuarium Europy". récit (pl)

Répondre à cet article

Messages

  • 14 février 2010
    Bernard Delhomme

    W 2004 roku ks. Dariusz Madejczyk i Micha ? Gramacki w ciqgu 26 dniu przemierzyli wspólnie Camino de Santiago - Drog ? ?w. Jakuba, ngjs ?ynniejszy szlak pielgrzymi w Europie.

    764 kilometry w ?drówki by ?y dokumentowane cotygodniowymi korespondencjami publikowanymi na ?amach „Przewodnika Katolickiego". Teksty pisane na gor ?co, pod wp ?ywem pierwszych wra ?e ?, pozwalaj ? wej ?? w rzeczywisto ?? tej wyj ?tkowej pielgrzymki i klimat szlaku. Prowadz ? po hiszpa ?skich drogach, przez góry i charakterystyczne „pueblos" ; ukazuj ? cz ?owieka w drodze i tego, który z otwartym sercem czeka na pielgrzymów. Wreszcie wprowadzaj ? w to, co dla pielgrzymowania najwa ?niejsze : ?wiat wiary, który otwiera na Boga i drugiego cz ?owieka.

    Ci, którzy byli ju ? na „Camino", dzi ?ki pi ?knym i wymownym fotografiom b ?d ? mogli powspomina ? dni pielgrzymowania ; inni z pewno ?ci ? poczuj ? pragnienie, by wyruszy ? na pielgrzymk ? do grobu ?w. Jakuba Apostota w Santiggo de Compostela.