(CZE. Brno, Cesta. 2006) : " 4 404 286 kroku P. Františka Lízny za svatým Jakubem". récit (cs)

Répondre à cet article

Messages

 • 6 novembre 2008
  Bernard 64

  Jésuite et dissident, le père František Lízna a été consacré prêtre en 1974. Mais comme il n’obtint pas l’autorisation de pratiquer des autorités de l’Etat socialiste, il ne put exercer sa profession. Il a été emprisonné à quatre reprises pour des raisons politiques et fait partie des premiers signataires de la Charte 77. František Lízna, membre de la Compagnie de Jésus, a été distingué pour son travail d’abnégation avec les condamnés par le Prix František Kriegel, attribué par la Fondation de la Charte 77, et il est titulaire de l’Ordre de Tomáš Garrigue Masaryk, décerné pour l’application de la démocratie et des droits de l’homme. Actuellement, il exerce son activité de prêtre dans la paroisse de Vyšehorky en Moravie, près du pénitencier de Mírov où il a été chapelain, pendant quelques années.

  En 2004, le père Lízna fait un pèlerinage depuis Svatá Hora (Montagne Sainte) près de Příbram (Bohême centrale) à Santiago de Compostelle. Avant de partir en route, le père Lízna nota sur de petits bouts de papier les noms des personnes proches ou qui lui ont demandé de l’aide. Chaque jour, au cours du pèlerinage, il tirait un bout de papier portant un nom et priait pour la personne en question et lui envoyait une carte postale. Les noms de l’ex-président Václav Havel et du président actuel de la République, Václav Klaus, étaient également notés sur les petits bouts de papier.

  Au cours des 106 jours de marche, František Lízna a écrit un journal, sorti en 2006 sous forme de livre, publié sous le titre « Je dois continuer à marcher » (Musím jít dál).

 • 6 novembre 2008
  Bernard 64

  Kniha je autentickým souhrnem deníkových záznamů známého českého jezuity, který se věnuje zejména péči o lidi na okraji společnosti (vězňové, Romové, bezdomovci). Teologicko-filozofickými rozbory nezatížený text vypovídá nejen o pouti, kterou 62letý František Lízna absolvoval v dubnu – srpnu 2004, ale hlavně o jeho vidění světa. V knize nechybějí situace, v nichž se tento kněz při zápasu sama se sebou dostává do situace těch, o které se většinu svého života staral a na které formou "modlitebního losování" nezapomíná ani při této cestě. Prostý neliterární styl autora, s kterým koresponduje i výtvarný doprovod knihy, umožňuje snadnou orientaci v textu i člověku, který se nepohybuje v církevním prostředí. (Deník je doplněn řadou cenných dokumentů - fotografií, kopií původního deníku, poutnickou knížkou, dopisem Václavu Havlovi, pozdravem od současného prezidenta Václava Klause). P. František Lízna SJ, narozen 1941 v Jevíčku, roku 1968 vstoupil k jezuitům, na kněze vysvěcen v roce 1974, do roku 1989 nedostal státní souhlas. Vystřídal celou řadu manuálních zaměstnání, čtyřikrát vězněn z politických důvodů. Je signatářem Charty 77. Zaměřuje se na pastoraci Romů, bezdomovců a vězněných - od roku 1995 působí ve farnosti Vyšehorky u Mohelnice, donedávna byl navíc vězeňským kaplanem v nedaleké věznici Mírov. Od roku 1992 se ze solidarity hlásí k romské národnosti. Je držitelem Ceny Františka Kriegla "Za obětovavou práci s odsouzenými" a Řádu TGM "Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva".