(CZE. Radioservis. 2005) : Camino Frances v roce 2005. récit (cs)

Répondre à cet article

Messages

  • 8 février 2010
    Bernard Delhomme

    Známá rozhlasová redaktorka napsala knižní reportáž ze st ?edov ?ké poutní cesty dlouhé 800 km do druhého nejv ?tšího poutního místa v Evrop ? ke hrobu apoštola Jakuba ve špan ?lském m ?st ? Santiago de Compostela.V knize najdete mapu poutní cesty a 80 celostránkových barevných fotografií.