(NOR. Oslo, Kom forlag. 2005/2007) : " i åpent landskap. Pilegrimsveien til Santiago de Compostela" ; illustré 300 photos). (no)

Répondre à cet article

Messages

 • 14 février 2010
  Bernard Delhomme

  En inspirasjonsbok der opplevelsene står i kø.

  Pilegrimsveien til Santiago de Compostela
  har fanget en drøm hos det moderne mennesket. Pilegrimsvandringen tilbyr et dypere fellesskap enn det vanlig turisme gjør. Den innebærer et møte med mennesker, landskap, myter og historie som åpner sanser og sinn. Her blir identitetskapende tanker og ideer med røtter i europeisk kulturhistorie levende.

  I over 1000 år har millioner av mennesker fra hele Europa lagt ut på pilegrimsvandring til Santiago de Compostela i Nord-Vest Spania. Her har de søkt fred og forsoning med seg selv og sin skaper. I middelalderen var Santiago de Compostela det mest besøkte pilegrimsmål i hele Europa.

  Vandring i åpent landskap formidler historien om hvorfor Santiago de Compostela ble et viktig pilegrimsmål og gir innblikk i de tradisjonene som har utviklet seg opp gjennom århundrene. Den formidler også en vandrers opplevelser, slik det kan oppleves av de som i dag legger ut på denne pilegrimsveien. Videre innvier boken leseren i de ulike regionenes historie og kultur. De rundt 300 bildene bringer både landskap og kultur nærmere.

  Boken fører leseren inn i den moderne pilegrims vandring i både det indre og ytre landskap.
  Den henvender seg til et bredt lag av mennesker, der det ikke er noen forutsetning at man skal ha en tilknytning til et kirkesamfunn eller et uttalt trosliv. For det moderne mennesket gir en slik vandring en mulighet for å oppleve nye og spennende impulser.

  For mange ligger kanskje en viktig motivasjon i Søren Kierkegaards kjente betraktning :

  ”Tap for all del ikke lysten på å gå. Jeg går meg til det daglige
  velbefinnende hver dag, og jeg går fra hver sykdom. Jeg går meg til mine
  beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå
  fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok”