(BGR. 2005) : récit (bg)

Répondre à cet article

Messages

  • 9 juin 2009
    Bernard 64

    ДРАГОЕВ Иван - Записките на един пилигрим. " размисли по пътя за Сантяго де Компостела".

    "В този текст става дума само за две неща : за един човек и за един път. Човекът е, разбира се авторът, а пътят има цел : той е ходът на едно попуилярно поклонническо пътуване. Фактически Иван Драгоев веднага превръща пътя не в движение нанякъде, а в срещи и случки, които биха могли да се схващат и като незначителни. При него обаче те добиват ранга на събития."
    Георги Каприев