(CZE. Ikar.2009) : " Aneb Moje Svatojakubská pout". récit (cs)
 
 
 
Répondre à cet article

Messages

 • 5 février 2010
  Bernard Delhomme

  Hape Kerkeling, nejvšestrann ?jší televizní bavi ? N ?mecka, se vydal p ?šky na více než osmisetkilometrovou cestu Špan ?lskem ke hrobu svatého Jakuba v Santiago de Compostela a zažil na vlastní k ?ži o ?iš ?ující sílu takové pout ?.

  Na základ ? každodenních zápisk ? napsal neoby ?ejnou knihu plnou humoru, moudrosti a h ?ejivosti, v níž up ?ímn ? vypráví o nedocenitelné hodnot ? putování, o svém hledání boha i sebe sama.

  "Tahle pou ? je tvrdá a nádherná. Je to výzva i pozvání. Zni ?í t ? a bezezbytku vyprázdní. A pak t ? zase kus po kuse poskládá dohromady. Vezme ti všechnu sílu, aby ti ji trojnásobn ? vrátila."

 • 5 février 2010
  Bernard Delhomme

  Jednoho mlhavého ?ervnového dne p ?ekoná zap ?isáhlý gau ?ový povale ? Hans Peter Kerkeling sám sebe a pln pokory i odhodlání vyrazí z jihofrancouzského m ?ste ?ka Saint-Jean-Pied-de-Port po legendární Camino Francés. ?eká ho šest týdn ? putování p ?es zasn ?žené vrcholky Pyrenejí do Baskicka, Navarry, Rioji a dále Kastilskem a Galicií do Santiago de Compostela, ke hrobu apoštola Jakuba, který je už více než tisíc let cílem k ?es ?anských poutník ? z celého sv ?ta. Jediným spole ?níkem je autorovi dlouho jen jeho jedenáctikilový ?ervený batoh. S humorem a citem pro drobné každodenní absurdity lí ?í autor neznámou zemi, její obyvatele i zahrani ?ní poutníky se všemi jejich zvláštnostmi a rituály. Dá nám nahlédnout do svébytnosti jednotlivých kraj ?, i do svého nitra. Prožívá p ?íjemnou samotu i tíživou osam ?lost, vy ?erpání a pochyby, stejn ? jako p ?átelství a nezištnou ochotu, zkrátka chvíle, pro které se všechna ta námaha nakonec p ?ece jen vyplatí a pom ?že mu najít vlastní cestu k svému Já.