(HUN. Filum, cop. 2000) : "Santiago de Compostela zarándokútjai" ; récit.

Répondre à cet article

Messages

  • 8 septembre 2010
    Bernard Delhomme

    Az un. Szent Jakab út, amely Santiagó de Compostellába vezet ? utakat jelenti, lényegénél fogva különbözik a többi jelent ?s zarándokúttól. Ez a különbség abból áll, hogy nemcsak a cél, vagyis az id ?sebb Jakab apostol sírjának a meglátogatása a fontos - természetesen ez a legfontosabb - hanem a hozzá vezet ? utakon lév ? állomások felkeresése is. Ezek az állomások mint láncszemek kapcsolódnak egymáshoz, némelyik maga is nevezetes zarándokhely. A kiválasztott útvonal végigjárása önmagában is élményszámba megy - nemcsak vallási, hanem m ?vészeti szempontból is -, s felkészít a csúcspontra : Santiagó de Compostela meglátogatására. A vándorló m ?vészek terjesztették el a román kor és a gótika m ?vészetét Európában, a zarándokok nyomán jelent meg az arab(mór)hatás Navarrában és Aragóniában, s bizonyos fokig még Franciaországban is. Könyvünk a vallási vonatkozások mellett ezt a m ?vészeti-építészeti örökséget kívánja bemutatni a zarándokút egyes állomásainak tükrében.